Metadata catalogue

Navigation:
contact: 1g-e.metadata(at)geology.cz

Välkommen till den europeiska geologiska metadatakatalogen

Den geologiska metadatakatalogen, utvecklad inom eContentplus-projektet OneGeology-Europe, ger möjlighet att söka efter (Metadatasökning) informationsresurser på nationell nivå med geologisk och tillämpad kartdata i skalor från 1:10 000 till 1:1 miljon. Metadatakatalogen innehåller även ett flerspråkigt verktyg för att skapa och redigera metadata (Metadataredigerare). Publicerade resurser tillhandahålls och underhålls av 21 nationella geologiska undersökningar, och kategoriseras i katalogen som datamängder, datamängdserier och i förekommande fall som onlinetjänster.

I syfte att samordna beskrivningen av informationsresurserna har en geologisk metadataprofil tagits fram och utnyttjats i registreringen av metadata. Den geologiska metadataprofilen följer de internationella standarderna EN ISO 19115 (datamängder, datamängdserier) och EN ISO 19119 (tjänster) och uppfyller även kraven i INSPIREs Genomförandebestämmelser för metadata (nr 1205/2008).

Metadatakatalogen har integrerats med OneGeology-Europeportalen så att sökning i metadatakatalogen och presentation av metadata kan göras direkt från OneGeology-Europeportalen. Tillsammans utgör den geologiska metadatakatalogen och OneGeology-Europeportalen ett unikt flerspråkigt system för sökning, presentation och användning av geologisk information inom Europa.