Metadata catalogue

Navigation:
contact: 1g-e.metadata(at)geology.cz

Dobrodošli v Katalogu evropskih geoloških metapodatkov

Katalog evropskih geoloških metapodatkov, ki je nastal v okviru projekta OneGeology Europe eContent plus, omogoča iskanje (Iskalnik metapodatkov) po prostorskih podatkih nacionalnih geoloških in tematskih geoloških kart od merila 1: 10.000 do 1: 1.000.000. Katalog vključuje večjezično programsko orodje za izdelavo in/ali urejanje metapodatkovnih zapisov (Urejevalnik metapodatkov). Prostorski podatki nacionalnih geoloških kart, ki jih ureja 21 nacionalnih geoloških zavodov in sorodnih organizacij, so v tem katalogu predstavljeni v obliki zbirk prostorskih podatkov, skupin zbirk prostorskih podatkov, lahko pa tudi kot spletna storitev.

Poenotenje opisov nacionalnih geoloških in tematskih geoloških kart in kartografskih zbirk je omogočil novi Profil geoloških metapodatkov (GMP), ki je nastal vzporedno z zbiranjem metapodatkov. GMP je osnovan na mednarodnih standardih EN ISO 19115 (za zbirke podatkov, skupine) in EN ISO 19119 (za storitve) in je skladen z INSPIRE Uredbo o metapodatkih (Št. 1205/2008).

Da bi bil omogočen neposredni prikaz metapodatkovnega zapisa (geološke ali tematske geološke karte) za katerega je na voljo spletna storitev, je Katalog metapodatkov integriran v portal OneGeology Europe. Portal OneGeology Europe in Katalog metapodatkov skupaj tvorita edinstven večjezični sistem za iskanje, pregledovanje in uporabo geoloških podatkov Evrope.