Metadata catalogue

Navigation:
contact: 1g-e.metadata(at)geology.cz

Vitajte na stránkach Európskeho Katalógu geologických metadát

Katalóg geologických metadát, ktorý bol vypracovaný v rámci projektu OneGeology-Europe eContent plus, je prostriedkom na vyhľadávanie (Metadata Search) národných základných a aplikovaných geologických máp v mierkach od 1:10000 do 1:1000000. Katalóg poskytuje tiež plne mnohojazyčný SW nástroj pre tvorbu a editovanie metadátových záznamov (Metadata Editor). Národné geologické mapové údaje, ktoré sú spravované a poskytované 21 národnými geologickými službami, sú v tomto Katalógu metadát prezentované formou dátových súborov, sérií dátových súborov alebo sú sprístupnené ako spriahnuté (on-line) služby.

V záujme zosúladenia národných základných a aplikovaných geologických máp alebo mapových sérií bol vypracovaný a aplikovaný nový Geologický metadátový profil (GMP) slúžiaci na zhromažďovanie metadátových záznamov. GMP je založený na EN ISO 19115 (pre dátové súbory a dátové rady) a na EN ISO 19119 (pre služby). Je tiež zosúladený so smernicou pre INSPIRE metadáta (Nr. 1205/2008).

V záujme priameho zobrazenia metadátového záznamu (základnej a aplikovanej geologickej mapy), pre ktorý je k dispozícii spriahnutá (on-line) mapová služba, Katalóg metadát je integrovaný do portálu OneGeology-Europe. Portál OneGeology-Europe a Katalóg metadát spolu vytvárajú unikátny mnohojazyčný systém pre vyhľadávanie, prezeranie a využívanie geologických údajov v rámci Európy.