Metadata catalogue

Navigation:
contact: 1g-e.metadata(at)geology.cz

Witaj w Europejskim Katalogu Metadanych Geologicznych

Katalog Metadanych Geologicznych opracowany został w ramach projektu eContent plus OneGeology-Europe. Umożliwia on wyszukiwanie danych geologicznych, w tym map geologicznych w skali od 1:10 000 do 1:1 000 000 (Wyszukiwanie Metadanych). Katalog oferuje narzędzie programistyczne w różnych wersjach językowych pozwalające tworzyć i/lub edytować metadane (Edytor Metadanych). Dane geologiczne, dostarczane i utrzymywane przez 21 służb geologicznych, przedstawione są w Katalogu w postaci zbioru lub serii danych oraz usług.

W celu harmonizacji opisów danych geologicznych powstał Profil Metadanych Geologicznych. Jest on w całości oparty na międzynarodowych standardach: EN ISO 19115 (dla zbiorów i serii danych) oraz EN ISO 19119 (dla usług), a także jest zgodny z Dyrektywą INSPIRE w zakresie metadanych (Nr. 1205/2008).

W celu bezpośredniego wyświetlania poszczególnych rekordów metadanych (dane geologiczne, dla których istnieje usługa) Katalog Metadanych Geologicznych został zintegrowany z Geoportalem OneGeology-Europe. Katalog Metadanych Geologicznych oraz Geoportal OneGeology-Europe tworzą unikatowy, wielojęzyczny system do odkrywania, przeglądania i korzystania z danych geologicznych całej Europy.