Metadata catalogue

Navigation:
contact: 1g-e.metadata(at)geology.cz

Velkommen til den europeiske geologiske metadatakatalogen

Den geologiske metadatakatalogen, som er utviklet i henhold til rammeverket til OneGeology-Europe eContent plus prosjektet, gir mulighet for søk (Metadata Søk) på nasjonale geologiske kartdata i målestokker fra 1:10.000 til 1:1 million. Katalogen har flerspråklig programvare for opprettelse og/eller redigering av metadataposter (Metadata Editor). De nasjonale geologiske kartdata, som er vedlikeholdt og levert av 21 nasjonale geologiske undersøkelser/organisasjoner, er presentert i denne metadatakatalogen i form av datasett, datasettserier eller som nettjenester.

For å kunne harmonisere beskrivelser av nasjonale geologiske kart og avledede produkter eller kartserier ble det utviklet en ny Geologisk Metadata Profil (GMP) som ble benyttet ved innsamling av metadataposter. Denne profilen er også kompatibel med INSPIRE Metadata implementeringsregler.

For å muliggjøre en direkte visning av metadataposter (geologisk eller anvendt geologisk kart) er metadatakatalogen integrert i OneGeology-Europe Portal. Både OneGeology-Europe Portal og metadatakatalogen gir et unikt flerspråklig system for søk, visning og bruk av geologiske data i Europa.