Metadata catalogue

Navigation:
contact: 1g-e.metadata(at)geology.cz

Vítejte na stránkách evropského katalogu geologických metadat

Geologický metadatový katalog vytvořený v rámci eContent plus projektu OneGeology-Europe poskytuje uživatelům nástroje pro vyhledávání (Vyhledávání v metadatech) národních geologických a aplikovaných mapových dat v měřítkách od 1 : 10 000 do 1 : 1 000 000. Katalog nabízí také plně mnohojazyčný softwarový nástroj pro vytváření a/nebo editaci metadatových záznamů (Metadatový editor). Národní geologická mapová data udržovaná a poskytovaná 21 národními geologickými službami jsou v tomto katalogu prezentována formou metadat souborů prostorových dat, sérií souborů prostorových dat, nebo on-line služeb založených na prostorových datech, pokud jsou k dispozici.

Za účelem harmonizace popisů národních geologických a aplikovaných geologických map a mapových děl byl vyvinut nový Geologický Metadatový Profil (GMP), který byl použit při sběru metadatových záznamů. Tento profil je založen na bázi mezinárodních standardů EN ISO 19115 (pro soubory prostorových dat a série souborů prostorových dat) a EN ISO 19119 (pro služby založené na prostorových datech). GMP je také kompatibilní s evropskou směrnicí INSPIRE pro metadata (číslo 1205/2008).

Pro přímé zobrazení geologické nebo aplikované geologické mapy, popsané metadatovým záznamem a poskytované on-line mapovou službou, je metadatový katalog propojený s portálem OneGeology Europe. Portál OneGeology-Europe a metadatový katalog tvoří dohromady unikátní mnohojazyčný systém pro vyhledávání, zobrazování a používání geologických dat z celé Evropy.