Metadata catalogue

Navigation:
contact: 1g-e.metadata(at)geology.cz

Dobrodošli u evropski geološki katalog metapodataka

Geološki katalog metapodataka, razvijen u sklopu projekta JednaGeologija-Evropa plus, obezbjeđuje sredstva za pretragu (Metadata search) nacionalnih geoloških i korištenih geoloških karata čija se razmjera kreće od 1:10.000 do 1:1.000.000. Katalog takođe nudi SW alat, multijezički, za kreiranje i/ili izmjenu snimljenih metapodataka (Metadata Editor).Podaci nacionalnih geoloških karata, obezbijeđeni od strane dvadesetjednog nacionalnog geološkog zavoda, prikazani su Katalogu Metapodataka u obliku setova podataka, serija setova podataka ili gdje je to moguće kao on-line servisi.

U cilju usklađivanja opisa nacionalnih geoloških i korištenih karata ili karte novi Geološki Metadata Profil (GMP) je razvijen i iskorišten kod prikupljanja metapodataka. GMP je u potpunosti baziran na EN ISO 19115 (za setove podataka, serije) i EN ISO 19119 (za servise) međunarodnim standardima. GMP je takođe kompatibilan sa INSPIRE metadata regulativom (Nr. 1205/2008).

U cilju diretnog prikaza snimljenih metapodataka (geološke ili primjenjene geološke karte) za koje je raspoloživ on-line kartografski servis, Metadata Katalog je integrisan u OneGeology-Europe Portal. Oba, OneGeology-Europe Portal i Metadata katalog izgrađuju skupa jedinstven multijezički sistem za pronalaženje, pregled i korištenje geoloških podatak širom Evrope.